Обнова апостолског хришћанства из 1. века
Проблеми са Марком
Проблеми са Марком

Проблеми са Марком

Проблеми са Марком

Лука је уградио већину Марка и извршио исправке и појашњења где је то било потребно. Марко не излаже ни приближно толико проблема као Џон и Метју. Марко није хронолошки историјски извештај који треба да буде историографија као Лука. Током копирања и преноса додане су многе варијанте да би га Марко ускладио са Матејем. Марко је преписиван ређе него Матеј и Лука у прва два века и постоји неколико грчких рукописа који сведоче о оригиналном тексту. Верзије Марка такође имају различите завршетке. Научници користе ране латинске текстове Марка да би добили бољу индикацију о оригиналном читању Марка. Лукине исправке над Марком документују случајеве у којима је Лука уносио бројне исправке и појашњења у вези са Марком. Недостаци Марка су сумирани. Критичка стипендија са цитатима, референцама и изводима су такође обезбеђена у вези са критичком стипендијом Марка