Обнова апостолског хришћанства из 1. века
ИнтегритиСиндицате.цом
Библијски унитаристички

Библијски унитаристички

Библијски унитаристички

Следећи чланци покривају теме везане за утемељење библијског унитаризма. 

Отворена Библија са зрацима светлости по којој познајемо учење апостола

Христово постојање

Разумевање у ком смислу је Христ већ постојао - Да ли је Исусов преегзистенција у пророчком смислу средиште Божјег плана - или ...

Опширније